ورود
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:

ورود خودکارواژه رمز را فراموش کرده‌اید؟

عضو شوید
آمار بازدیدها
مقاله ها :: مقالات رشته مکانیک

Evolution of The EDM Process


EDM is among the earliest non traditionalmanufacturing process having an inception 50years ago inasimple die-sinking application.Anyone Who has ever seen what happenswhen abolt oflightening strikes the ground will haveafair idea of the process of EDM

برای دانلود مقاله بر روی

آدرس
کلیک کنید.


for download

Click HERE


مقاله قبلی >> دسنگاههای تراش ball bar << مقاله بعدی
ترک بک
  • آدرس: http://www.parsian.org/modules/article/view.article.php/c6/16
  • ترک بک: http://www.parsian.org/modules/article/trackback.php/16
API: RSS | RDF | ATOM
Copyright© parsian & مرجع مقالات فارسی و انگلیسی
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
Powered by Parsian @ 2001-2010 The Islamic Project